Ambulant

En gratis behandlingsform

Ambulant alkoholbehandling er gratis og tilgængeligt over det meste af landet. Ambulant misbrugsbehandling skal visiteres igennem kommunen.

Man også benytte sin sundhedsforsikring eller helt enkelt selv betale.

Ambulant alkoholbehandling betyder, at du ikke er indlagt under behandlingen. Du kommer til behandling hjemmefra eller du modtager behandling hjemme.

Behandlingen kan foregå både dag, aften eller weekend.

Alt afhængig af, hvilket misbrug, der er tale om, foregår behandlingen på forskellige måder. Enten møder du op til behandling eller en af regionens specialklinikker eller også får du besøg derhjemme af behandleren.

Hvor ofte, og hvornår du skal møde op eller får besøg, aftales med din behandler.

På de ambulante behandlingssteder tilbydes du en eller flere af følgende ting:

  • Udredning af hvad du fejler, hvis der ikke allerede er stillet en diagnose
  • Samtaleterapi
  • Medicin, herunder vurdering af den medicinske behandling
  • Undervisning og vejledning
  • Samarbejde med dine pårørende
  • Samarbejde med din praktiserende læge
  • Samarbejde med kommunen

Personalesammensætningen varierer fra sted til sted men er typisk misbrugsbehandler, psykiater, psykolog, sygeplejerske og socialrådgiver.

I mange tilfælde kan et kort ophold i døgnbehandling være gavnligt for at lige komme ovenpå inden man starter i den ambulante behandling.